: Physical Distancing Oblige!
Zuch all Sëtzplaz ass besat.
All Sëtzplaz?
Nee déi 1. Klass ass wei ëmmer baal eidel, mee Leit musse stoen.
Dat nach ëmmer net déi ganz Sëtzkapazitéit an den Zich benotz gëtt, ass mir ee komplett Rätsel…